Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

Ὁ δρόμος γιά τήν ἀληθινή ἐλευθερία εἶναι ὁ δρόμος του Θεοῦ...

Μεγαλοσχημία μοναχοῦ Μιχαήλ


Συγκινητικές στιγμές ἔζησε ἡ ἀδελφότητα τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου στίς 25 Μαρτίου 2021, ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρταζε τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου. Τήν ἡμέρα αὐτή ὁ μοναχός Μιχαήλ ἑόρταζε – μέ τίς ὑποσχέσεις πού ἔδινε – τό ὁλοκληρωτικό δόσιμο τοῦ ἑαυτοῦ του στόν Θεό, πραγματοποιώντας ἕνα ἀκόμη βῆμα πρός τήν ἀληθινή ἐλευθερία. Λαμβάνοντας τό μεγάλο ἀγγελικό Σχῆμα ἔκανε ἕνα ἀκόμη βῆμα πρός τήν συνάντησή του μέ τόν Θεό.

Ἱερή Ἀγρυπνία τελέσθηκε τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ( Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021) στό Ἱερό Κοινόβιο. Καί κατά τή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας, μέ τό ξημέρωμα τῆς κυριώνυμης ἡμέρας τῆς ἑορτής (25 Μαρτίου), μπροστά στην Ὡραία Πύλη τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ὁ μοναχός Μιχαήλ ἔδινε – ἐνώπιον Θεοῦ, Ἀγγέλων καί ἀνθρώπων – ἱερές καί ἀπαράβατες ὑποσχέσεις γιά τέλεια ἀποταγή τοῦ κόσμου καί ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ του, γιά νά λάβει στή συνέχεια ἀπό τά χέρια τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π. Χρυσοστόμου τό μεγάλο ἀγγελικό Σχῆμα τῶν μοναχῶν.

Ἱλαρή καί κατανυκτική ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ ναοῦ. Ἀλλά καί οἱ καρδιές ὅλων μας πλημμυρισμένες ἀπό μιά κρυφή, μυστική χαρά. Ἀνάμικτα τά συναισθήματα μας γι΄αὐτά πού βιώναμε ἐκεῖνες τίς στιγμές. Συγκινημένοι ἀντικρίζαμε ἕναν ἄνθρωπο πού ἄφησε τά πάντα ἀγαπώντας ὁλοκληρωτικά τόν Θεό. Καί ἀνανέωνε τώρα τήν ὑπόσχεσή του γιά ἰσόβια ὑπακοή καί ἄσκηση δίδοντας ἐπίσημα ὑποσχέσεις ἑκουσίου διά βίου μαρτυρίου.Συγκινημένος ἦταν καί ὁ πνευματικός του πατέρας, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Ἀπευθυνόμενος στόν π. Μιχαήλ καί στούς παρισταμένους ἀδελφούς ἀνέφερε τά παρακάτω στήν ὁμιλία του:

«Σήμερα ὁ ἀδελφός μας ντύθηκε τό μεγάλο καί ἀγγελικό Σχῆμα, πού εἶναι ἡ καθ΄ὁλοκληρίαν ἀφιέρωσή του – ψυχῇ τε καί σώματι – στόν Νυμφίο Χριστό. Μέσα στό μεγάλο μυστήριο τῆς θείας Λειτουργίας ζοῦμε ἕνα ἀκόμη Μυστήριο, αὐτό τῆς ὁλοκληρωτικής ἀφιερώσεως ἑνός ἀνθρώπου πρός τόν Χριστό μας.

Ἁδελφέ μου Μιχαήλ καί ἀγαπητό μου παιδί, ἡ σημερινή ἡμέρα θά εἶναι γιά πάντα χαραγμένη μέσα στή ζωή σου, στήν ψυχή καί τόν νοῦ σου. Εἶναι μιά ἡμέρα μοναδική γιατί σήμερα δίνεσαι ὁλοκληρωτικά στόν Χριστό μας καί μέ τή δική Του δύναμη ὑπόσχεσαι νά μιμηθεῖς τούς ἀγγέλους.

Ἐνθυμοῦμαι ἀπό τά πρῶτα χρόνια, τότε πού τό μοναστήρι μας τελοῦσε Ἀγρυπνίες, ἔτρεχες σάν διψασμένο ἐλάφι καί συμμετεῖχες μέ μεγάλο πόθο, καί στίς ὁλονύκτιες καί στίς κυριακάτικες ἀκολουθίες, καί πολλές φορές κοινωνούσες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς σ΄ ἔφεραν νά ζητήσεις ἀπό τόν μακαριστό Γέροντά μας νά ἀκολουθήσεις τήν μοναχική ζωή. Καί ἐκεῖνος, πού πολύ σέ ἀγαποῦσε καί ἀφοῦ σέ εἶχε ἀναλάβει πνευματικά πρίν ἀπό πολλά χρόνια, σέ δέχθηκε στό Κοινόβιό μας μέ πολλή χαρά. Μέσα σου ζοῦσε ὁ πόθος γιά τήν ἀληθινή ζωή, πού εἶναι ἡ μοναχική ζωή. Καί ἔτσι σέ δέχθηκε μέσα στή μάνδρα πού ὁ ἴδιος μετά πολλῶν κόπων καί ἀγώνων εἶχε δημιουργήσει. Γιατί πραγματικά στό πρόσωπό σου ἔβλεπε ὅτι ὑπήρχε ὁ θεῖος ζῆλος καί ἡ ἐπιθυμία καί ἡ διάθεση νά ζήσεις αὐτήν τή ζωή τῆς ἀφιέρωσεως, τῆς μοναχικῆς ζωῆς.

Ἔζησες ὑποδειγματικά καί ἐν ὑπακοῇ τόσα χρόνια στό μοναστήρι μέ ἀγάπη πρός τόν Γέροντα καί τήν ἀδελφότητα.

Εἶχε ὁρίσει ὁ Γέροντάς μας νά γίνει κάποια στιγμή καί ἡ μεγαλοσχημία σου. Καί βέβαια χαίρεται πολύ σήμερα πού δι΄ ἐμοῦ τοῦ ταπεινοῦ ἔλαβες τό μέγα ἀγγελικό Σχῆμα. Πρόσεξε, παιδί μου, ἡ σημερινή ἡμέρα νά εἶναι μία ἀρχή γιά περισσότερο πνευματικό ἀγώνα καί γιά μεγαλύτερη προσπάθεια ταπεινώσεως καί μετανοίας.

Φέρεις τό ὄνομα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί ὅλα αὐτά τά χρόνια τόν εἶχες προστάτη σου. Σήμερα ὅμως, σ΄ αὐτήν τήν παγκόσμια ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμού, μαζί μέ τήν Παναγία πού εἶναι προστάτιδα ὅλων τῶν μοναχών, θά ἔχεις προστάτη καί τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ ὁ ὁποῖος σήμερα καί ὁ ἴδιος ἑορτάζει.  Ἔχοντας ἔτσι καί τούς δυό Ἀρχαγγέλους προστάτες καί βοηθούς, νά πορεύεσαι στήν ὁλόφωτη ζωή τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως καί νά γίνεις ἐπίγειος ἄγγελος καί οὐράνιος ἄνθρωπος.

Νά ξέρεις ὅτι τό τρίπτυχο τῆς μοναχικῆς ἀφιερώσεως εἶναι ἡ ὑπακοή, ἡ ἀκτημοσύνη καί  ἀγνότητα (ἡ καθαρότητα τοῦ βίου). Αὐτές τίς τρείς ἀρετές τίς φανέρωσε στο πρόσωπο καί στή ζωή της ἡ Παναγία μας. Ἡ Παναγία μας, πού εἶναι προστάτιδα τῶν μοναχῶν, ἀφιερώθηκε ἐξ ὁλοκλήρου στόν Θεό, ὥστε κατέχει τα δευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί βρίσκεται ὑπεράνω τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων. Ὑπήκουσε στό θεῖο θέλημα ὅσο κανείς ἄλλος, ἀφιερώθηκε στόν Κύριο χωρίς νά κρατήσει τίποτα, οὔτε κάτι ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό της καί παραδόθηκε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὅσο κανείς ἄλλος ἄνθρωπος.

Καί ποιός μπορεῖ νά μή μιλήσει μετά θαυμασμοῦ καί νά μήν ἐκθειάσει τήν ἁπλότητα καί τήν παρθενία τῆς Ἀειπαρθένου! Εἶναι τέτοια ἡ καθαρότητα τῆς Θεοτόκου, πού ἐδέχθη ὁ Θεός νά κατοικήσει στή μήτρα της, νά πάρει ἀπό τήν σάρκα της σάρκα καί ἀπό τό αἷμα της τό δικό Του αἷμα καί νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος! Καί ἔτσι ὡς Θεάνθρωπος νά σώσει ὅλους ἐμᾶς.

Γι΄ αὐτό, παιδί μου, πάντοτε νά ἔχεις στόν νοῦ σου τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή στό θεῖο θέλημα τῆς Θεοτόκου, ὥστε μέ τήν ἴδια ταπεινότητα νά πορεύεσαι στή ζωή σου καί νά ἔχεις ὑπακοή ὄχι μόνο στόν προεστῶτα ὅπως ἀνεγνώσαμε προηγουμένως στίς εὐχές, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἀδελφούς. Διότι ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπακοή θά σέ βοηθήσουν πάρα πολύ στό νά φθάσεις νά καταλύσεις τόν ἑαυτό σου καί νά κατοικήσει μέσα σου ὁ Χριστός μας, ὥστε τίποτε νά μήν εἶναι δικό σου ἀλλά ὅλα νά εἶναι δικά Του.

Ἡ ἰδιαίτερη χάρη πού ἔχεις λάβει σήμερα μέ τό μεγάλο μοναχικό Σχῆμα θά σέ βοηθήσει πολύ νά προσεύχεσαι, γιά ὅλους ὅσοι σήμερα παραβρέθηκαν στό Μυστήριο τῆς ἀφιερώσεώς σου. Αὐτήν τήν περίοδο πού εἶσαι ἔγκλειστος νά προσεύχεσαι καί γιά τά μέλη τῆς μοναχικῆς ἀδελφότητάς μας καί γιά τούς συγγενεῖς σου, ἔτσι ὥστε τώρα πού ἡ προσευχή σου ἔχει πολλή δύναμη καί φθάνει μέχρι τόν θρόνο του Θεοῦ, νά ἑλκύσεις τό ἔλεός Του γιά ὅλους ἐμᾶς ἀλλά καί γιά σένα τόν ἴδιο.

Συνέχισε, παιδί μου, μέ τόν ἴδιο τρόπο νά ἀγωνίζεσαι καί κοπίασε καί λίγο περισσότερο. Ὅλοι μας γνωρίζουμε τήν ἀγαθότητά σου, τήν πραότητά σου, τήν καλοσύνη σου, πού πάρα πολλές φορές ἐπέδειξες ὄχι μόνο στά εὔκολα ἀλλά καί στά δύσκολα. Ἔτσι νά πορευθεῖς καί στό ἐξῆς, προσθέτοντας περισσότερο ἀγώνα, ὥστε τά τάλαντα πού σού ἔδωσε ὁ Θεός νά τά αὐξήσεις ἔτι περισσότερο. Ἔτσι θά μπορέσουμε νά φθάσουμε στόν Θεό καί νά Τοῦ δείξουμε, ὄχι μόνον αὐτά πού Ἐκεῖνος μᾶς δώρησε, ἀλλά καί αὐτά πού ἐμεῖς ἀποκτήσαμε, τόσο μέ τήν δική Του χάρη ὅσο καί μέ τόν δικό μας κατά Θεόν ἀγώνα.

Παιδί μου, τήν περίοδο αὐτή τῆς προετοιμασίας σου γιά τό μεγάλο ἀγγελικό Σχῆμα, ὅλοι βλέπαμε τόν ἀγώνα σου καί σοῦ συμπαραστεκόμασταν. Καί σύ, μέ τίς ὑποσχέσεις πού σήμερα ἔδωσες ἐπικαλέστηκες τήν θεία βοήθεια. Να ξέρεις ὅτι χωρίς τήν ἐξ ὕψους βοήθεια κανείς δέν μπορεί νά πετύχει τίποτα. Τά πάντα κατορθώνονται ὄχι τόσο μέ τή δική μας προσπάθεια – καί αὐτή ἀσφαλῶς χρειάζεται, ἡ προαίρεσή μας, γιατί ἔτσι δείχνουμε ὅτι ἀγαποῦμε τόν Θεό – ἀλλά κυρίως, αὐτό πού συντελεῖ στήν ἐπιτέλεση τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ θεία χάρη. Γι΄ αὐτό νά μήν ἀπελπιζόμαστε. Καί στούς πειρασμούς ἀλλά καί κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ θείου ἐλέους, νά ἐναποθέτουμε τά πάντα στόν Θεό καί νά ἐλπίζουμε σ΄ Αὐτόν.

Εὔχομαι μέ τόν πνευματικό σου ἀγώνα πού θά ἐντείνεται ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σέ ἐπισκιάζει καί νά σέ γεμίζει θεῖα δωρήματα!».


Ἡ ἐπιστροφή μας στόν Θεό, νά ποιός εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας. Ἡ ἐλευθερία δίδεται ἀπό τόν Θεό σέ ὅσους ἀληθινά μετανοοῦν. Ἄν παραδοθοῦμε ὁλοκληρωτικά στό θέλημα τοῦ Θεοῦ κατά τό παράδειγμα τῆς Θεοτόκου (ἰδού ἡ δούλη Κυρίου˙ γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου), τότε τήν ψυχή μας θά τήν ἐπισκεφθεῖ ἡ θεία χάρη. Ἄν ποῦμε κι ἐμεῖς τό ἴδιο «ἰδού ὁ δούλος Κυρίου˙ γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου», τότε ἡ εἰρήνη θά ἔρθει στήν καρδιά μας καί ἡ ψυχή θά γεμίσει ἄφατη χαρά.

Μετάνοια μόνο χρειάζεται καί ἐπιστροφή στόν Θεό, ὁλοκληρωτικό δόσιμο τοῦ ἑαυτοῦ μας σ΄ Ἐκεῖνον πού εἶπε «δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11, 28).

Νά ποιός εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἐλευθερίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου