Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020

Η ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η «ΔΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς


Στό ἀπόσπασμα αὐτό ὁ ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς τονίζει μέ ἀπόλυτο τρόπο ὅτι ὅπως ὁρίζει ἡ ἀποστολική, ἁγιοπατερική καί ἁγιοσυνοδική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, οἱ αἱρέσεις δέν εἶναι οὔτε μποροῦν νά γίνουν Ἐκκλησία. Ἡ λεγόμενη ἀπό τούς οἰκουμενιστές «διακοινωνία», δηλαδή ἀλληλομετάδοση Μυστηρίων στούς αἱρετικούς, εἶναι ἡ πλέον ἀναίσχυντη προδοσία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει μόνο τήν θεανθρώπινη κοινωνία καί ὄχι τήν ἀντιφατική καί ἀδιανόητη διακοινωνία.


Ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πού διατυπώθηκε ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους, ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες, ἀπό τίς ἅγιες Συνόδους, γύρω ἀπό τό θέμα τῶν αἱρετικῶν εἶναι ἡ ἑξῆς: οἱ αἱρέσεις δέν εἶναι Ἐκκλησία, οὔτε μποροῦν νά εἶναι Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτό δέν μποροῦν οἱ αἱρέσεις νά ἔχουν τά ἅγια Μυστήρια, ἰδιαίτερα τό Μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας, αὐτό τό Μυστήριο τῶν μυστηρίων. Γιατί ἀκριβῶς ἡ θεία Εὐχαριστία εἶναι τό πᾶν καί τά πάντα στήν Ἐκκλησία: δηλαδή εἶναι καί ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς καί ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία καί γενικά κάθε τι πού ἀνήκει στόν Θεάνθρωπο.

«intercommunio», δηλαδή ἡ διακοινωνία μέ τούς αἱρετικούς στά ἅγια Μυστήρια, ἰδιαιτέρως στή θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἡ πλέον ἀναίσχυντη προδοσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα. Πρόκειται μάλιστα περί προδοσίας ὁλοκληρης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεανθρώπου, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀποστολικῆς, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγιοπατερικῆς, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγιοπαραδοσιακῆς, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μιᾶς καί μοναδικῆς. Ἐδῶ θά πρέπει νά σταματήσῃ κάποιος τόν χριστοποιημένο νοῦ του καί τή συνείδηση μπροστά σέ μερικά ἅγια γεγονότα, ἅγια μηνύματα καί ἅγιες ἐντολές.

Λόγοι του γέροντος Παϊσίου

Η μεγαλύτερη δοκιμασία των άλλων είναι το καλύτερο φάρμακο για μας. Εγώ, ό,τι κι αν έχω, όταν σκέπτωμαι πώς υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, λέω “δόξα τω Θεώ”. Θα μπορούσα να είμαι και εγώ ένας παράλυτος και να μην μπορώ να κουνηθώ καθόλου. Τι θα έκανα τότε; Δόξα τω Θεώ, τώρα είμαι σαν βασιλιάς.

Να ζης τον πόνο σου σαν να μην υπάρχη.

Όσο περισσότερο κοπιάζεις, τόσο περισσότερη χαρά και περισσότερη χάρι θα πάρεις από τον Θεό.

Όταν ο Θεός δώση την αγάπη του σε μία ψυχή, αυτή δεν αντέχει, πέφτει κάτω. Τότε δεν ζητά τίποτε άλλο. Θέλει να αφήση τα πάντα και να κλεισθή σε μία σπηλιά.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η προσβολή από δαιμονική ενέργεια είναι τρόπον τινά δώρο του Θεού προς τον αμαρτάνοντα, για να μετανοήση, να ταπεινωθή και να σωθή. Όταν όμως υπάρχη τελεία πόρωση και αμετανοησία, τότε δεν προσβάλλεται από τον διάβολο, διότι βλέπει ο Θεός την τελεία πόρωσή του.

Ένας φοιτητής πήγε και έμεινε τριάμισι χρόνια στην Ινδία, ασχολήθηκε με διάφορες θρησκείες και με την μαγεία. Έψαχνε να βρη πού βρίσκεται η αλήθεια με τις θρησκείες κ.ά. Τελικά επισκέφθηκε ένα μάγο με μεγάλη φήμη και άκουσε έκπληκτος να του λέη: “Τι ήρθες εδώ; Αυτό που ζητάς θα το βρεις στην Ορθοδοξία· εκεί είναι το φως. Να πας στο Άγιον Όρος και να διαβάσης Φιλοκαλία. Εκεί θα βρεις αυτό που ζητάς”. Τάχασε, δεν περίμενε να ακούση από έναν μάγο αυτά. Επέστρεψε στην Ελλάδα, ήρθε στο Άγιον Όρος και μου τα διηγήθηκε όλα.

Καθηγητὴς Γρίβας: Πέμπτη φάλαγγα ἐντὸς τῆς Ἑλλάδας προωθεῖ τὰ συμφέροντα τῆς Τουρκίας


Τι πλέον θέλεις;

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ιμάτιον, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, παν όπερ αν θέλεις εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστείς. Εγώ δουλεύσω.Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι.

Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ.

Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σέ και αλήτης δια σέ, επι σταυρού δια σέ, άνω υπέρ σου εντυγχάνω τω Πατρί κάτω υπέρ σου πρεσβευτής παραγέγονα παρά του Πατρός.

Πάντα μοι σύ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος.
Τι πλέον θέλεις;

Πέντε τρόποι μετανοίας

Γέρων Μωϋσῆς (Μοναχὸς Ἁγιορείτης)Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πρακτικὰ μᾶς δείχνει πέντε δρόμους τῆς μετανοίας. Μᾶς λέγει:

Πρῶτος δρόμος μετανοίας εἶναι ν’ αὐτοκαταδικάζεσαι γιὰ τὶς ἁμαρτίες σου. Ὁ Κύριος ἐκτιμᾶ ἰδιαίτερα αὐτή σου τὴν πράξη. Αὐτὸς ποὺ μόνος του καταδίκασε τ’ ἁμαρτήματά του πολὺ δύσκολα θὰ τὰ ἐπαναλάβει.

Ἡ ἔγκαιρη ἐξέγερση τῆς συνειδήσεώς σου διὰ τῆς αὐτοκατηγορίας δὲν θὰ ἔχει κατήγορο στὸ οὐράνιο κριτήριο.

Δεύτερος ἀξιόλογος δρόμος μετανοίας εἶναι νὰ μὴ βαστᾶς κακία γιὰ κανένα, ἀκόμα καὶ γι’ αὐτοὺς τοὺς ἐχθρούς σου. Νὰ συγκρατεῖς πάντοτε τὴν ὀργή σου, νὰ συγχωρεῖς τ’ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων, γιατί ἔτσι θὰ ἐξαλείψει καὶ τὰ δικά σου ὁ Κύριος.

Εἶναι αὐτὸ ἕνα ἀποτελεσματικὸ καθαρτικό, ἀφοῦ μᾶς τὸ ὑπέδειξε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος λέγοντας: Ἂν συγχωρέσετε τοὺς χρεῶστες σας, τότε θὰ σᾶς συγχωρήσει σίγουρα καὶ ὁ οὐράνιος πατέρας μας (Ματθ. 6. I).

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

«Oι Γραικύλοι από το 1821 μέχρι σήμερον προπαγανδίζουν ότι οφείλομεν να εγκαταλείψωμεν την Ρωμηοσύνην και να γίνωμεν Ευρωπαίοι»

π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

 (Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης - Τη 14η Σεπτεμβρίου 1974)


Η Ρωμηοσύνη διαφέρει των άλλων πολιτισμών, διότι έχει το ίδιον θεμέλιον δια τον ηρωϊσμόν της ως και δια την αγιωσύνην της, δηλαδή το ρωμαίϊκον φιλότιμον το οποίον δεν υπάρχει εις τον ευρωπαϊκόν πολιτισμόν. Παρά ταύτα οι Γραικύλοι από το 1821 μέχρι σήμερον προπαγανδίζουν ότι οφείλομεν να εγκαταλείψωμεν  την Ρωμηοσύνην και να γίνωμεν Ευρωπαίοι, διότι δήθεν ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι ανώτερος από την Ρωμηοσύνην.

Το δοκίμιον τούτο δεν προσπαθεί να αποδείξει τίποτε. Η Ρωμηοσύνη δεν αποδεικνύεται. Περιγράφεται. Δεν χρειάζεται απολογητάς. Είναι απλώς αυτό που είναι. Το δέχεται κανείς ή το απορρίπτει. Δια τούτο τα παιδιά των Ρωμηών ή παρέμενον πιστοί  και σκληροί Ρωμηοί  ή εφράγκευον ή εκτούρκευον.

Και σήμερον άλλοι παραμένουν  Ρωμηοί, άλλοι  όμως αμερικανεύουν, ρωσεύουν, φραντσεύουν, αγγλεύουν, δηλαδή γραικεύουν.

Εις το παρελθόν οι Ρωμηοί είχον την ηγεσίαν και ήσαν ωργανωμένοι  με ρωμαίϊκην έπιστήμην και παιδείαν και επικρατούσαν εις το Ρωμαίϊκον.

Με την ίδρυσιν της Έλλαδίτσας των Ελλαδιτσιστών όμως οι Ρωμηοί εξετοπίσθησαν από την ηγεσίαν και ανέλαβον αυτήν οι Γραικύλοι των Μεγάλων Δυνάμεων και ίδρυσαν τον Νεογραικισμόν με επίσημον πρόγραμμα να μη είμεθα πλέον Ρωμηοί αλλά τα ταπεινά και φρόνιμα γραικύλα παιδιά των Ευρωπαίων και Ρώσων(!!!).

Όχι μόνον έγινε τούτο αλλά ούτε προσεπάθησαν οι Νεογραικύλοι να το αποκρύψουν. Ήσαν υπερήφανοι δια την υποδούλωσιν των εις τον πολιτισμόν των Ευρωπαίων και Ρώσων και την διατυμπάνιζον εις όλας τας πολιτιστικάς των εκδηλώσεις, την μουσικήν, τους χορούς, την αρχιτεκτονικήν, τας ενδυμασίας κ.λ.π

Ὅποιος πιστεύει σέ ὀπτασίες κυβερνᾶται ἀπό τούς δαίμονες

Ὁσίου   Ἰγνατίου  Μπριαντσανίνωφ  (1807 - 1867)
 ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος γράφει πώς ὅλα τά ὁράματα πού προ­­­­­­έ­­­­ρχονται ἀπό τόν Θεό ἔ­­­­χουν ἕνα κοινό χαρακτηριστι­­κό. Φέρ­νουν ταπείνωση καί γαλήνη στήν ψυχή, τή γεμίζουν μέ φό­­βο Θε­­οῦ καί ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητας καί μηδαμινότη­τάς της. Τά ὁράματα πού προκαλοῦμε μόνοι μας ὅμως, ἐ­­νάντια στό θέ­­λημα τοῦ Θεοῦ, μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀλαζο­νεία καί τήν πλάνη. Προ­­­καλοῦν χαρά πού κολακεύει τή μα­­ταιότητα καί τό ἐγώ μας, κάτι πού ἐμεῖς ἀδυνατοῦμε νά δι­ακρίνουμε.

Οἱ δαίμονες προσπαθοῦν νά ἐμφανίζονται σάν ἄγγελοι, κολακεύουν τόν ἄνθρωπο μέ ἐπαίνους καί ἱκανοποιοῦν τήν περιέργεια καί τή ματαιότητά του. Μετά τόν σπρώχνουν εὔκολα στήν αὐταπάτη καί προκαλοῦν μεγάλη ζημιά στήν ψυχή του.[...]

Ἄνθρωποι πού ἔχουν ἁμαρτωλή ζωή εἶναι περισσότερο ἱκανοί στήν αἰσθητή ἀντίληψη τῶν πνευμάτων. Ποιός μπορεῖ νά βλέπει πνεύματα καί νά ἐπικοινωνεῖ μαζί τους; Οἱ μάγοι, πού ἔχουν ἀπορρίψει τόν Θεό κι ἔχουν δεχτεῖ σάν θεό τους τόν σατανᾶ, καθώς καί οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν δοθεῖ στά πάθη καί προσπαθοῦν νά τά ἱκανοποιήσουν. Εἶναι ἐκεῖνοι πού καταφεύγουν στούς μάγους καί μέ τή βοήθειά τους ἔρχονται σέ προφανή ἐπικοινωνία μέ τά ἐκπεσμένα πνεύματα. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά τό κατορθώσουν αὐτό εἶναι ν᾽ ἀπαρνηθοῦν τόν Χριστό. Αὐτό τό συναντᾶμε σέ ἀνθρώπους πού εἶναι ἐξαντλημένοι ἀπό τή μέθη καί τήν ἔκλυτη ζωή καί σέ ἀσκητές πού ἔχουν πέσει στήν ὑπερηφάνεια καί τήν πλάνη. Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού μποροῦν νά δοῦν πνεύματα φυσικά, μέ αἰσθητό τρόπο. Ἡ ἐπίσκεψη τῶν πνευμάτων γίνεται σέ πολύ λίγους ἀνθρώπους καί τότε, σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις τῆς ζωῆς τους.[...]

Εγκώμιο στους αγίους Αποστόλους

Οσίου Εφραίμ του Σύρου


Χαίρετε, άγιοι Απόστολοι, βασιλείς του Χριστού· διότι σ’ εσάς εμπιστεύθηκε την επουράνια και την επίγεια βασιλεία. Σας έδωσε την εξουσία να κυβερνάτε και να φροντίζετε και τους δυο θρόνους, θέλοντας από τη μια να αποκατασταθεί η κληρονομιά της επίγειας βασιλείας, από την άλλη να αστράψει η δόξα, να πλεονάσει η ομορφιά, να φανερωθεί το φως, να γίνουν γνωστά τα μυστήρια, να κηρυχθεί η δύναμη της επουράνιας βασιλείας.

Χαίρετε εσείς που είστε το άλας της γης, που ποτέ δεν μπορεί να χάσει τη δύναμή του. Χαίρετε εσείς που είστε το φως του κόσμου (Ματθ. 5:13-14), που μένει στην ανατολή και λάμπει παντού, που φωτίζει αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, που καίει χωρίς ξύλα. Το λυχνάρι είναι ο Χριστός, και λυχνοστάτης ο Πέτρος, και λάδι η χορηγία του Αγίου Πνεύματος.

Χαίρετε εσείς που είστε το φως του κόσμου, στο οποίο υποχωρεί η νύχτα όλη· που δεν το σκιάζει η νεφέλη, δεν το αντιμάχεται η καταιγίδα, ούτε η λαίλαπα το πλησιάζει, απεναντίας φωτίζονται μ’ αυτό τα σκοτάδια που έχουμε μέσα μας, φανερώνονται τα κρυφά, διασαφηνίζονται τα ασαφή, καθαρίζονται οι λογισμοί.

Χαίρετε εσείς που είστε οι σφραγιστές των ιερέων (1), οι εκπαιδευτές των διδασκάλων, οι ψαράδες των εθνών, οι κήρυκες των λαών, οι παιδαγωγοί των δικαίων, οι πλύντες των αμαρτωλών, οι σφάκτες της αμαρτίας, οι φωτιστές των απίστων, οι ανίκητοι φύλακες, οι δραστήριοι έμποροι.

Το «μαγαζάκι» σας εσείς; Το εμπάργκο μας εμείς!

  Ελευθέριος   Ανδρώνης

  «Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαίνω, ότι κάποιοι βγάζουνε λεφτά. Λεφτά! Πολλά λεφτά, δεν μιλάμε τώρα για…»
  «Το no go είναι όταν η ατζέντα τους κάμπτει την ατζέντα του μαγαζιού… εκεί δεν είναι… μεγάλε, εάν κρίνουμε ότι το μαγαζί το βοηθάς, μπορείς να είσαι εδώ και να κάνεις και το outsourcing το δικό σου ας πούμε. Κατάλαβες;»

  Καταλάβατε;

  Τάδε έφη Νίκος Παππάς, πρώην υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο του διαλόγου που είχε ο ίδιος με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή το 2016.

  Αυτό είναι ένα μικρό μόνο απομαγνητοφωνημένο σημείο μιας συνομιλίας που βρίθει από… πολιτικό πολιτισμό, αλλά συμπεριλαμβάνει όλο το «ζουμί» της νοοτροπίας των περισσότερων πολιτικών που κυβερνούσαν και κυβερνούν.

  Ας κάνει ο καθένας που θέλει να βγάλει λεφτά ό,τι θέλει, ΑΡΚΕΙ να υπάρχει σύμπλευση με την ατζέντα του ΜΑΓΑΖΙΟΥ. Να υπάρχει σύμπνοια με τα συμφέροντα του κόμματος!

  Μαγαζί το κόμμα λοιπόν. Έτσι το αποκαλούν οι ίδιοι οι βουλευτές του. Και μάλιστα όταν αυτό το κόμμα (και κάθε μεγάλο κόμμα) γίνεται κυβέρνηση, το μαγαζάκι αναβαθμίζεται σε… μαγαζί γωνία.

  Ακόμα και αν ο κύριος Παππάς ισχυρίζεται πως στο ηχητικό ντοκουμέντο έχει γίνει… «κοπτοραπτική», ακόμα και αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να αναιρέσει ότι θεωρεί το κόμμα του ως ένα πολιτικό μαγαζί.

  Και είναι εύλογο να συμπεράνουμε πως κάθε μαγαζί έχει ως ύψιστη προτεραιότητα να διαφυλάξει και να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα και όχι αυτά του Ελληνικού Λαού, που τους ψήφισε για να προασπίσουν τα συμφέροντα της Ελλάδας.

Η Κιβωτός της Ορθοδοξίας!

Φώτης  Κόντογλου


Η Κωνσταντινούπολη ήτανε η κιβωτός της Ορθοδο­ξίας, δηλαδή της αληθινής πίστης του Χριστού κ’ οι στρατιώτες που την φυλάγανε ήτανε «θεηγόροι οπλίται παρατάξεως Κυρίου». Πολλοί βασιλιάδες της θεολογούσανε και συνθέτανε ύμνους και τροπάρια, και κάμποσοι απ’ αυτούς καλογερέψανε, και πεθάνανε εν μετανοία στα μοναστήρια.

Το ίδιο κάνανε και πολλοί στρατηγοί, και πλήθος αμέτρητο στρατιώτες γινόντανε καλόγεροι κι’ ασκητάδες, και κρεμάζανε το σπαθί και το κοντάρι τους στο κελλί τους σαν άρματα αγιασμένα που διαφεντέψανε την πίστη του Χριστού.

Αληθινά, ο Χριστός δεν θέλει να πιάνουνε άρματα στα χέρια τους όσοι σηκώσανε τον σταυρό και τον ακολουθήσανε. Μα ο άνθρωπος είναι α­δύνατος, κ’ οι περιστάσεις της ζωής τον κάνουνε να συνταιριάζει μ’ αυτές τα λόγια του Χριστού. Οι περισσότε­ροι απ’ εκείνους τους πολεμιστές δεν ήτανε αιμοβόροι, κι’ ούτε θέλανε να σκοτώσουν είτε ν’ αρπάξουνε τα πράγματα των άλλων, αλλά πολεμούσανε για να μην μπούνε στο βασίλειό τους οι αλλόθρησκοι και καταλύσουνε την αληθινή πίστη.

Το παράδοξο είναι πως οι Bυ­ζαντινοί θεωρούσανε πιο επικίνδυνους για την θρησκεία τους τους Φράγκους που ήτανε χριστιανοί, παρά τους Τούρκους που ήτανε αλλόθρησκοι.

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

Μετανόησαν οι Νινευίτες - μετανόησε και ο Θεός!

(Ένας διαχρονικός λόγος που συγκλονίζει την ψυχή και την οδηγεί σε κατάνυξη και μετάνοια...)

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Φώναζαν λοιπόν μέσα από τα κατάβαθα της καρδιάς τους οι Νινευίτες στον Θεό. «Βασιλιά, Κύριε της ζωής και του θανάτου, εμείς βέβαια είμαστε άξιοι της αποφάσεως με την οποία μας απείλησες και οφείλουμε κάθε καταδίκη επειδή αγνοήσαμε εσένα τον αληθινό Θεό και ζήσαμε ζωή διεφθαρμένη. Συ όμως, χρησιμοποιώντας το πέλαγος της ευσπλαχνίας Σου, παύσε την εναντίον μας τιμωρία. νίκησε το ενδιάμεσο δίκαιο με την αγαθότητά Σου, και τη δική μας αγνωμοσύνη με την φιλανθρωπία Σου, εάν βέβαια μας επέβαλες την ποινή ξαφνικά, θα είχαν λόγο οι τιμωρίες Σου, και θα μας σκότωνες, αφού ήμασταν ξένοι και διεφθαρμένοι. Όμως τώρα, που εξαιτίας της καλωσύνης Σου, μας έδωσες προθεσμία, αν μας θανατώσεις , ενώ μετανοήσαμε, δεν θα θανατώσεις ξένους, αλλά δικούς Σου. Όταν ασεβούσαμε μας φύλαξες, και μας θανατώνεις τώρα που γίναμε πιστοί; 

»Ενόσω ήμασταν πονηροί μας διέσωσες, και μας θανατώνεις τώρα που κάνουμε αγαθοεργίες; Όσο η πόλη ήταν αφοσιωμένη στα είδωλα τη μεγάλωσες και την έκανες βασίλισσα, και την καταστρέφεις τώρα, που έγινε δική σου; Χωρίς να σε γνωρίζουμε, με σένα κυριέψαμε την οικουμένη, και τώρα που σε προσκυνάμε, θα χάσουμε και την ίδια τη ζωή μας; Ευσπλαχνίσου, Βασιλιά, το όνομά Σου, και μη, επιμένοντας να καταδικάσεις τους Νινευίτες, κάνεις να αποφεύγει κάποιος την ευσέβεια ως ανώφελη. μη κλείσεις στους ανθρώπους την πόρτα της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, δικάζοντας εμάς δικαίως.

Κυριακή τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων ἡ σημερινή....

Χαράλαμπος  Μηνάογλου

Οἱ πολλὲς χιλιάδες τῶν Νεομαρτύρων ἀποτέλεσαν τὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους κατὰ τὴν Τουρκοκρατία. 

 Διακόσια χρόνια μετὰ τὴν Ἐπανάσταση, παρότι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἰδιαίτερα γνωστοὶ καὶ τιμῶνται πολὺ στὶς ἰδιαίτερες πατρίδες τους, ὡς Ἕλληνες δὲν ἔχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως ὅτι σὲ αὐτοὺς ὀφείλεται καὶ τὸ 1821 καὶ ἡ ἐπιβίωσή μας. 

Πολὺ ἁπλᾶ ἡ πίστη τους καὶ ἡ ἄρνηση νὰ γίνουν μουσουλμᾶνοι ἦταν ποὺ διατήρησαν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἑλληνισμὸ τότε. Τότε ποὺ Ἕλληνας σήμαινε μόνο ὀρθόδοξος καὶ ὅποιος ἀλλαξοπιστοῦσε χάνονταν καὶ γιὰ τὸ Γένος. 

 Ὅποιος δυστυχὴς ὑπέκυπτε στὶς ἀπειλὲς καὶ τὰ βασανιστήρια καὶ γινόταν μουσουλμᾶνος ἔπαυε ἀμέσως νὰ συγκαταλέγεται ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἀνάμεσα στοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος διέκοπτε τοὺς δεσμοὺς μαζί τους, γιὰ νὰ μὴν τὸν ὑποψιάζονται πλέον οἱ νέοι ὁμόπιστοί του γιὰ κρυπτοχριστιανισμό. 

 Ἄν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες, τὸ κῦμα τοῦ ἐξισλαμισμοῦ θὰ εἶχε τόσο γιγαντωθεῖ, ὥστε ὅλοι οἱ δικοί μας θὰ εἶχαν γίνει μουσουλμᾶνοι καὶ ἄρα "οὔτε Ἁγία Λαύρα θἄχαμε, οὔτε 21" ποὺ λέει καὶ τὸ τραγούδι. 

 Ἐπειδὴ τότε στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία μόλις κανεὶς γινόταν μουσουλμᾶνος, γινόταν ἀμέσως ἀνώτερος. Μποροῦσε νὰ ἔχει πολὺ καλύτερη καὶ ἀνετότερη ζωὴ κοσμικὰ ἀπὸ ὅ,τι εἶχε μέχρι τότε ὡς χριστιανός. Δὲν ὑπῆρχε λοιπὸν κανένας ἄλλος λόγος γιὰ κάποιον νὰ μὴν τουρκέψει ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία. 

Εγκώμιο στους αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο

Οσιου Εφραίμ του Σύρου


Χαίρετε, άγιοι Απόστολοι, βασιλείς του Χριστού· διότι σ’ εσάς εμπιστεύθηκε την επουράνια και την επίγεια βασιλεία. Σας έδωσε την εξουσία να κυβερνάτε και να φροντίζετε και τους δυο θρόνους, θέλοντας από τη μια να αποκατασταθεί η κληρονομιά της επίγειας βασιλείας, από την άλλη να αστράψει η δόξα, να πλεονάσει η ομορφιά, να φανερωθεί το φως, να γίνουν γνωστά τα μυστήρια, να κηρυχθεί η δύναμη της επουράνιας βασιλείας.

Χαίρετε εσείς που είστε το άλας της γης, που ποτέ δεν μπορεί να χάσει τη δύναμή του. Χαίρετε εσείς που είστε το φως του κόσμου (Ματθ. 5:13-14), που μένει στην ανατολή και λάμπει παντού, που φωτίζει αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, που καίει χωρίς ξύλα. Το λυχνάρι είναι ο Χριστός, και λυχνοστάτης ο Πέτρος, και λάδι η χορηγία του Αγίου Πνεύματος.

Χαίρετε εσείς που είστε το φως του κόσμου, στο οποίο υποχωρεί η νύχτα όλη· που δεν το σκιάζει η νεφέλη, δεν το αντιμάχεται η καταιγίδα, ούτε η λαίλαπα το πλησιάζει, απεναντίας φωτίζονται μ’ αυτό τα σκοτάδια που έχουμε μέσα μας, φανερώνονται τα κρυφά, διασαφηνίζονται τα ασαφή, καθαρίζονται οι λογισμοί.

Χαίρετε εσείς που είστε οι σφραγιστές των ιερέων (1), οι εκπαιδευτές των διδασκάλων, οι ψαράδες των εθνών, οι κήρυκες των λαών, οι παιδαγωγοί των δικαίων, οι πλύντες των αμαρτωλών, οι σφάκτες της αμαρτίας, οι φωτιστές των απίστων, οι ανίκητοι φύλακες, οι δραστήριοι έμποροι.

Νομίζεις πως θα έχεις για πολύ καιρό ακόμα τη δυνατότητα να διαδηλώσεις; Ξανασκέψου το!

  Ελευθέριος  Ανδρώνης


Tελικά τι ακριβώς δημιουργεί κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας;

Ο «μεγάλος περίπατος» με τα «χρυσά» παγκάκια και τις ζαρτινιέρες των 550 ευρώ, ο φτωχός σχεδιασμός των οδικών αξόνων και των νευραλγικών σημείων του κέντρου ή οι «ενοχλητικοί» διαδηλωτές που κλείνουν τους δρόμους κάθε λίγο και λιγάκι;

Ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του σκεπτικό και την δική του απάντηση ως προς αυτό το ερώτημα, όμως σίγουρα η απάντηση της κυβέρνησης ακολουθεί την εμμονική της προσκόλληση στην «ατομική ευθύνη» των πολιτών και φαίνεται πως αρχίζει να στοχοποιεί με όρους απολυταρχίας, κάθε συλλογική προσπάθεια (υγιούς και μη) αντίδρασης στους δρόμους.

Δεν εξηγείται αλλιώς το αδιανόητο νεοχουντικό νομοσχέδιο Μητσοτάκη – Χρυσοχοΐδη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Φλεβάρη και επιθυμεί η κυβέρνηση να το φέρει για ψήφιση στη Βουλή. Ένα νομοσχέδιο βγαλμένο κατευθείαν από το χουντικό χρονοντούλαπο του 71, αφού ουσιαστικά πρόκειται για αντιγραφή του Νομοθετικού Διατάγματος 794/1971 το οποίο θεσπίστηκε επί 7ετίας και αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την διενέργεια των δημόσιων συναθροίσεων.

Τι προβλέπει η σύγχρονη εκδοχή αυτού του νομοσχεδίου για τα συλλαλητήρια;

Προαπαίτηση αστυνομικής άδειας για κάθε συγκέντρωση και θέσπιση επίσημου οργανωτή της, που είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται άμεσα με τον επικεφαλής αστυνομικό και να συμμορφώνεται σε όλες τις υποδείξεις του. Ο οργανωτής αυτός θα είναι νομικά υπεύθυνος για οτιδήποτε συμβεί στη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Τα μέλη της συγκέντρωσης θα είναι υποχρεωμένα να απομακρύνουν από τον χώρο της συνάθροισης οποιονδήποτε διαδηλωτή ζητήσουν οι αστυνομικοί.

Αφαίρεση κάθε σχετικής αρμοδιότητας από τους εισαγγελείς, οι οποίοι – σύμφωνα με το νομοσχέδιο – θα ενημερώνονται απλώς για την (επικείμενη ή ήδη συντελεσθείσα) διάλυση της συγκέντρωσης, χωρίς να έχουν κανέναν λόγο και καμία δικαιοδοσία επ’ αυτού.

Δυνατότητα των δημάρχων να απαιτούν από την Ελληνική Αστυνομία, την απαγόρευση οποιασδήποτε συγκέντρωσης δεν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί.

Αναγόρευση της συμμετοχής σε απαγορευμένη συγκέντρωση, σε ιδιώνυμο αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτος ή και 2 έτη αν διαπιστωθεί (έστω και) πρόθεση για βιαιοπραγίες κατά τη διάρκεια της (απαγορευμένης) συγκέντρωσης.

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Tό 
Σάββατο 27 Ἰουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε στό μεγάλο Ἀρχονταρίκι ἡ μηνιαία ὁμιλία τοῦ σεβαστοῦ Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου πΧρυσοστόμου. Ὁ κύκλος τῶν ὁμιλιῶν αὐτῆς τῆς περιόδου ἔχει ὡς γενικό θέμα τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.
 ( Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά γνωρίσει ὀρθά τήν πίστη τῶν Πατέρων του,  τήν ὀρθόδοξη παράδοση, καί νά ἀκολουθήσει τόν δρόμο πού χάραξαν οἱ Ἅγιοι...Ἄν χαθεί ἡ Ὀρθοδοξία, θά χαθεῖ ὅλος ὁ κόσμος...)

ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ - Ψαλτοτράγουδο

ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ

Βγῆκα νά συνάξω στήν κιθάρα μου
Τά δοξολογήματα ἀπ’ τήν πλάση.
Τήν αὐγή τό δείλι, τό καταμεσήμερο
στό γιαλό στά δάση.
Ἀπ’ τή γῆ ὥς τ’ ἄστρα, ἕνας ψαλμός
Δόξα σοι τῶ δείξαντι τό φῶς.
Πῆρα τά φτερά μου καί ταξίδεψα
στῶν ἀνθρώπων τά πλατιά λημέρια.
Βρῆκα στό παλάτι καί τό σπιτοκάλυβο
ὑψωμένα χέρια.
Στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἕνας ψαλμός
Δόξα σοι τῶ δείξαντι τό φῶς.
Ἄκου τῆς καμπάνας γλυκολάλημα,
στό γλυκό τόν Ὄρθρο καί τό δείλι.
Ὅπου ἀψηλό καμπαναριό
ἤ ταπεινό γλωσσίδι
Τόν ἀέρα μέθυσ’ ἕνας ψαλμός
Δόξα σοι τῶ δείξαντι τό φῶς.
Τῆς καρδιᾶς μου τό φτωχό τό φλάουτο
Τώρα ἐγώ καί πῶς νά σέ ὑμνήσω
Πῶς τό μέγα πού ’χω δοξολόγημα
Σέ ψαλμό νά ἠχήσω
Γίνομαι λατρείας σου ναός
Δόξα σοι τῶ δείξαντι τό φῶς.

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

Έτσι γίνεται, όταν εμείς τα αφήνουμε όλα στο Θεό!

Αγίου Γέροντος Ιωσήφ


 Άκουσε ένα θαυμαστό γεγονός που έγινε εδώ στο Άγιον Όρος και ίσως έως τώρα δεν το έχεις ακούσει.

Έτυχε κάποιος στις ημέρες μας εδώ στα Κατουνάκια, που εγώ δεν τον πρόφθασα, γιατί πριν από λίγο καιρό είχε πεθάνει. Αυτός ήταν υποτακτικός σε ένα Γέροντα τυφλό. Λοιπόν μία ημέρα ήλθε ένας πτωχός κοσμικός, περαστικός από το Κελλί του. Και τον ρωτά ο νέος μοναχός­ :

-Από πού είσαι;

Και αυτός ήταν χωριανός του.

Λοιπόν δεν του έδωκε γνωριμία, μόνον του είπε τί κάμνει ο τάδε – για τον πατέρα του. Του λέει ο ξένος, ότι αυτός πέθανε και άφησε τη γυναίκα του και τρία κορίτσια στους δρόμους ορφανά και πτωχά. Είχαν και έναν υιό, λέει, που έφυγε από χρόνια και δεν γνωρίζουν τι έγινε.

Λοιπόν σαν να τον κτύπησε κεραυνός τον μοναχό. Και αμέσως τον προσέβαλε η πάλη των λογισμών.

-Θα φύγω, λέει στο Γέροντά του. Θα φύγω να πάω να τους προστατεύσω!

Ζητά ευλογία. Δεν του δίνει ο Γέροντας. Αυτός συνεχώς επιμένει. Και συμβουλεύοντάς τον ο Γέροντας κλαίει για τον εαυτό του, κλαίει και για εκείνον. Αλλά στάθηκε αδύνατον να τον μεταπείσει. Τέλος τον άφησε στο θέλημά του, και έφυγε ο υποτακτικός…

Ο πολιτισμός κατάντησε καινούργια μορφή αθεΐας

ΑΓΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ Ο

ι άνθρωποι περιμένουν πολλά καλά από τούς μεγάλους ευεργέτες και φιλάνθρωπη συμπεριφορά από τούς πλουσίους. Ποιος είναι ό μεγαλύτερος ευεργέτης, και ποιος είναι ό πλουσιότερος από όλους;

Χωρίς αμφισβήτηση ό Θεός. Τί ζητάμε εμείς σαν Χριστιανοί και σαν χριστιανικός λαός από το Θεό μας;

Ας δούμε την προσευχή του Κυρίου, το «Πάτερ ημών». Με την προσευχή αυτή ζητάμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού, να αγιαστεί και όχι να διασυρθεί το όνομα Του.

Στη συνέχεια προσευχόμαστε να έλθει ή βασιλεία του Θεού, ή βασιλεία του Πατρός, και όχι ή βασιλεία του τυράννου, του θηρίου.

Ας γίνει το θέλημα Σου όπως στον ουρανό, έτσι και εδώ στη γη, όπως ανάμεσα στους αγγέλους, έτσι ανάμεσα και στους ανθρώπους.

Με την προσευχή ζητάμε ό Ουράνιος Πατέρας να μας δώσει το απαραίτητο ψωμί, δηλαδή τα αναγκαία υλικά αγαθά. Ζητάμε να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και εμείς να συγχωρούμε τούς άλλους.

Προσευχόμαστε να μην επιτρέπει να πέφτουμε σε πειρασμούς, πού προέρχονται από σωματικές επιθυμίες και από διαβολικές παγίδες.

Προσευχόμαστε να μάς γλιτώσει από τον πονηρό, ό όποιος θέλει να μάς δηλητηριάσει και να μάς τραβήξει στη δική του φωλιά. Όπως το βλέπετε, αδέλφια μου, πουθενά δεν ζητάμε από το Θεό να μάς δίνει πολιτισμό.

Ας δούμε και μια άλλη προσευχή, την οποία ό ιερέας διαβάζει στην εκκλησία και εμείς, σαν λαός απαντάμε:

Παράσχου Κύριε! Τί να παρέχεις σε μάς Κύριε;

Αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο!

Του Στέλιου Παπαθεμελή
Η Τουρκία μάς ετοιμάζει πόλεμο. Εμείς θέλουμε ειρήνη. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε αυτό που έλεγαν οι Ρωμαίοι: «Si vis pacem, para bellum», αν θέλεις ειρήνη, ετοίμαζε πόλεμο! Αυτή η αλήθεια θα μας σώσει από την αφέλεια. Ο εξ ανατολών πολεμοχαρής και αδίστακτος γείτων από φυλακής πρωίας και διαρκούσης της νυχτός παραμένει άυπνος ψάχνοντας πώς να μας χτυπήσει. Οι ελλαδικές και κυπριακές ελίτ αντίθετα μεριμνούν και «τυρβάζουν» (το ορθό είναι τυρβάζονται) περί πολλά, ενώ ενός εστί χρεία. Οι ελίτ της Ελλάδος και της Κύπρου αντί να προετοιμάζουν την αντεπίθεση στρατιωτική, πολιτική και διπλωματική καλλιεργούν κλίμα υποχώρησης και συμβιβασμού. Ο νεοοθωμανός όμως μεθοδεύει «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο ή στον Έβρο (τα προκαταρκτικά του συνέβησαν ήδη). Πολιτικοί και επιχειρηματικοί κύκλοι, διεπόμενοι από εθνομηδενιστικές ιδέες, παρασύροντας στην κατεύθυνσή τους και τις πολιτικές ελίτ, φαντάζονται «να τα βρούμε»! Αλλά τι να «βρούμε» επιτέλους; Εμείς δεν ζητούμε από αυτούς τίποτε, αυτοί ζητούν από εμάς τα πάντα! Προσβάλλουν πρωτίστως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Το λαθρομεταναστευτικό είναι μια βρώμικη ιστορία την οποία κινεί ο συνήθης δράστης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επιχειρεί την στρατηγική μας περικύκλωση. 

Αγρυπνείτε! Οι Έσχατες μέρες πλησιάζουν…

Πρεσβ. Διονύσιος Ταμπάκης 


Έσχατοι καιροί: Είναι συνείδηση πλέον της Εκκλησίας, ως σώματος όλων των πιστών κι όχι ως μεμονομένου σώματος κάποιων διοικητικών γραφειοκρατικών μονάδων, των εσχάτων στα οποία ζούμε ,όπως αποτυπώνεται και στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, αποκαλούμενοι όλοι οι νεώτεροι Άγιοι ως έσχατοι Άγιοι.

Και όπως μας βεβαιώνει ο Κύριός μας :

Καὶ ἔσται …ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ

ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου,

ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας

τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ·.(Λουκ.κα΄25-26)

Δηλαδή, στα έσχατα της Ιστορίας ανάμεσα στα άλλα θα υπάρξει τεράστια στεναχώρια, αμηχανία και φόβος στα κράτη για το μέλλον,όπως και θόρυβοι από την κίνηση των κυμάτων (Βλ.Τσουνάμια και άλλες φυσικές καταστροφές)ενώ οι άνθρωποι θα γίνονται ως νεκροί (κατάθλιψη κ.α) από τον φόβο και την απελπισία τους για το μέλλον της οικουμένης.

«Φλεγόμενος και μη καταφλεγόμενος»

Ήταν ημέρα Κυριακή.

Ένας επίσκοπος επισκέφθηκε με τη συνοδεία του κάποιο χωριό της επαρχίας του.
Έκεί αναζήτησε τον εφημέριο και του ζήτησε νά τελέσει τη θεία μυσταγωγία.

Ο ιερέας ήταν ένας απλός και αγράμματος χωρικός. Από τη στιγμή όμως πού στάθηκε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, τον κύκλωσαν πύρινες φλόγες χωρίς όμως νά τον καίνε!
Έκπληκτος από το θέαμα ο επίσκοπος τον καλεί μετά τη λειτουργία και του λέει:
«Ευλόγησε με, άξιε δούλε του Θεού! »

Ο εφημέριος σάστισε.
«Πώς είναι δυνατόν νά ευλογηθεί ο επίσκοπος από τον ιερέα; » ρώτησε.
Δεν είμαι άξιος νά ευλογήσω ιερέα, πού προσκομίζει στο Θεό τα τίμια Δώρα «φλεγόμενος» από υπερφυσικό πυρ «και μη καταφλεγόμενος».

Όπως λέει ο άγιος απόστολος, «το έλαττον ύπό του κρείττονος ευλογείται».
«Είναι ποτέ δυνατόν, απάντησε ταπεινά ο πρεσβύτερος, νά τελεί τα φρικτά μυστήρια ο κληρικός, χωρίς νά περιβάλλεται από θεϊκή φωτιά; ».
Ο επίσκοπος θαύμασε την ψυχική καθαρότητα του ιερέα και την ανεπιτήδευτη συμπεριφορά του, και αναχώρησε ωφελημένος.


Τί εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία;

Ἰωάννης Ρωμανίδης  (+Πρεσβύτερος)

...Μέσα σ' αὐτήν τήν ἐξέλιξι ὑπάρχει καί ἡ ἀντεπίθεσις τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ; Ὄχι. Δέν εἶναι πολιτισμός ἡ Ὀρθοδοξία, καί ἄς τήν ὀνομάζη ὁ Toynbee Ὀρθόδοξο πολιτισμό. Γιατί; Διότι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐπιστήμη καί μάλιστα ἰατρική ἐπιστήμη σύμφωνα μέ τά σημερινά κριτήρια. Ὄχι πολιτισμός. Δέν εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία πολιτικό ἤ κοινωνικό σύστημα. Διότι ἀναφέρεται στήν προσωπική σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. 

Ἡ Ὀρθοδοξία βασίζεται σ' αὐτά τά δύο: Στό «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» καί στό «ἐν τῷ Ἅδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια». Βέβαια μέσα στήν Ὀρθοδοξία ὑπάρχουν προϋποθέσεις γιά νά δημιουργήση πολιτισμό. Ὅμως ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι πολιτισμός. Ἀλλά ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι οὔτε θρησκεία. Δέν εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία μία θρησκεία ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες. Ἡ Ὀρθοδοξία ξεχωρίζει ἀπό ἕνα μοναδικό φαινόμενο, πού δέν ὑπάρχει στίς ἄλλες θρησκεῖες. Αὐτό εἶναι ἀνθρωπολογικό καί θεραπευτικό. Σ' αὐτό διαφέρει. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία θεραπευτική ἀγωγή πού θεραπεύει τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα.

Ὁ σωστός γιατρός μεριμνᾶ γιά τήν θεραπεία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ἀσθενῶν χωρίς διακρίσεις. Δέν ξεχωρίζει μερικούς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, γιά νά τούς θεραπεύση. Δέν τόν ἐνδιαφέρει ἡ κοινωνική τους τάξις ἤ τό μορφωτικό τους ἐπίπεδο ἤ ἡ οἰκονομική τους κατάστασις ἤ ἡ θρησκεία τους ἤ ἡ ἠθική τους συμπεριφορά. Ὁ σωστός γιατρός βλέπει μόνο ἄν ἕνας ἄνθρωπος, πού τόν πλησιάζει, εἶναι ἄρρωστος ἤ ὄχι. Καί, ἄν εἶναι ἄρρωστος, ἐνδιαφέρεται καί προσπαθεῖ νά τόν θεραπεύση. Νά θεραπεύση τήν πάθησι τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὑποχρεωμένος νά τόν θεραπεύση. Στήν Ὀρθόδοξη παράδοσι, ἔχομε κάτι παραπάνω ἀπό αὐτό. Καί σ' αὐτό ἀκριβῶς συνίσταται ἡ «ἀντεπίθεσί» μας.

Ὁ Θεός ἀγαπάει ὄχι μόνο τούς ἁγίους, ἀλλά ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως. Ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς, ὅλους τοὺς κολασμένους, ἀκόμη καί τόν ἴδιο τόν διάβολο. Καί θέλει νά σώση, νά θεραπεύση τούς πάντας. Θέλει, ἀλλά δέν μπορεῖ νά θεραπεύση τούς πάντας, διότι δέν θέλουν ὅλοι νά θεραπευθοῦν. Αὐτό, τό ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί θέλει νά θεραπεύση τούς πάντας καί ὅτι ἀγαπᾶ τούς πάντας ἐξ ἴσου, διαπιστώθηκε καί διαπιστώνεται ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν θεουμένων, ὅσων δηλαδή ἔφθασαν σέ θέωση, δηλαδή σέ θεοπτία καί εἶδαν τόν Θεόν.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Aπό πρίγκηπες καταλήξαμε σκλάβοι...

    

    Στην αρχή ήρθαν οι ξένοι και οι ντόπιοι υποτελείς τους και μας είπαν, ότι είμαστε οι κατευθείαν απόγονοι του Περικλή και του Σωκράτη και πως γιαυτό πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στο Βυζάντιο και στην Ρωμιοσύνη.        Και όταν πια πέτυχαν το σκοπό τους και απαρνηθήκαμε την ελληνική αυτοκρατορία και τους άμεσους προγόνους μας, ήρθαν πάλι και μας είπαν με ύφος περισπούδαστο, ότι όχι. Δεν είμαστε δα και αληθινοί απόγονοι των αρχαίων, αφού έχουν περάσει 2.500 χρόνια!! 
    Τώρα μας λένε ότι είμαστε ένα συνονθύλευμα Σλάβων, Αλβανών και Τούρκων που έτυχε να μιλούν Ελληνικά. 
Και ας έχει αποφανθεί η επιστήμη της γενετικής (Τριανταφυλλίδης) για το αδιάσπαστο της συνέχειας του αρχαίου DNA.
     Έτσι από πρίγκηπες καταλήξαμε σκλάβοι και από παιδιά των ένδοξων προγόνων μας νόθοι...

Γ.Γ.Γ.

Μεταναστευτικό εκτός ελέγχου

Σερένα  Νομικού


Ήδη οι λαθρομετανάστες και οι συντριπτικά λιγότεροι πρόσφυγες, φτάνουν σχεδόν στο 10% του πληθυσμού, σε μία χρεοκοπημένη χώρα που δεν μπορεί να συντηρήσει τα ίδια της τα παιδιά. Που τα διώχνει μαζικά στο εξωτερικό και που το δημογραφικό της πρόβλημα είναι εκτός ελέγχου. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι μετανάστες που συγκεντρώνει η Τουρκία στον Έβρο, για τη δεύτερη επιχείρηση εισβολής της, ενώ συνεχίζεται η απόβαση λαθραίων στα νησιά μας. Στα πλαίσια αυτά, όποιος δεν βλέπει πως η Ελλάδα εποικίζεται βίαια, με την ανοχή των κυβερνήσεων της, απλά εθελοτυφλεί. Επίσης όποιος δεν συνειδητοποιεί πως εξελίσσεται με απόλυτη επιτυχία ο υβριδικός πόλεμος της Τουρκίας εναντίον μας, έως εκείνο το σημείο που θα νοιώσει έτοιμη να μας επιτεθεί πραγματικά. Φυσικά δε θα αφήσει σε εμάς την πρωτοβουλία, στέλνοντας κάποιο από τα πλοία της για τη διεξαγωγή ερευνών στα δικά μας χωρικά ύδατα, εάν όχι απ’ ευθείας για εξορύξεις. Εάν δεν μας έχουν προλάβει πάντως οι εξελίξεις με την Τουρκία, στην Ελλάδα θα ξεσπάσει ένας βίαιος εμφύλιος πόλεμος, παράλληλα με την έκρηξη της εγκληματικότητας. Τότε, θα είναι πολύ αργά για να αντιδράσουμε. Τότε, κανένας δεν θα μπορεί να ελέγξει το χάος που θα προκληθεί.

Άποψη


Όπως διάβασα πρόσφατα, ο συνολικός αριθμός λαθραίων και νόμιμων μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα σε κλειστά κέντρα, σε διαμερίσματα ή είναι φιλοξενούμενοι σε τρίτα πρόσωπα υπερβαίνει τα 740.000 άτομα! Επίσημα 740.000 άτομα είναι οι μετανάστες που παρέμειναν στην Ελλάδα μετά το 2015, ένας τεράστιος αριθμός. Δεν θέλουν δε να κατευθυνθούν πια προς την κεντρική Ευρώπη, επειδή λόγω της επιδοματικής πολιτικής που ασκούνταν υπέρ τους τα προηγούμενα χρόνια, το ενδιαφέρον τους είχε εξασθενήσει! Δηλαδή, δεν φεύγουν επειδή εμείς επιδοτούσαμε τη διαμονή τους!

ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ COVID-19 ;

Γράφει ο Νίκος Αντωνιάδης


ΚΑΘΗΣΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΡΟΥΑ ΜΑΤ ΣΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :

ΠΤΗΣΗ AΕGEAN, ΜΕ ΤΟ 50% ΑΠΟ “ΚΟΚΚΙΝΕΣ” ΧΩΡΕΣ (ΑΓΓΛΙΑ, Η.Π.Α., ΙΤΑΛΙΑ κ.λπ) ,

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΦΟΡΜΑ:

ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΣΤ ,...ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ :

Κ Α Ν Ε Ν Α  Τ Ε Σ Τ  ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ !!!

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΟΡΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ «ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ»  ΙΟ !!!

“ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ”, ΛΕΕΙ, “ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΑΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΤΕΣΤ Ή ΟΧΙ” !!!

ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΑΝ ΘΑ ...ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ή ΟΧΙ ;;;

Ε, ΚΑΛΟΠΑΙΔΙΑ;;;

ΩΣΤΕ :

-ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑΤΙ Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ,

-ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑΤΙ Ο ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ.

-ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΤΕΣΤ ΕΝΩ Ο ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΠΕΙΡΟΥΝ ΤΟΝ ΙΟ, ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΙ 

1) ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ, 

2) ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ LOCK DOWN.

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΛΕΒΕΝΤΕΣ !!!