Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Ἡ ἄφθαρτη καρδία τοῦ ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν» στό Μεσαῖον


Στίς 24-25 Μαΐου 1996 ἔγιναν μεγάλες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τήν ἀνακήρυξη σέ ἅγιο ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσσίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας καί Συμφερουπό-λεως,  Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, τοῦ Ρώσσου.
Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή, τήν Κυριακή 24 Μαΐου 2020 στίς 6.30΄ τό ἀπόγευμα, στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν» Μεσαίου θά γίνει ὑποδοχή τῆς ἱερᾶς λειψανοθήκης μέ τό ἀπότμημα τῆς ἀφθάρτου καρδίας τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία φυλάσσεται στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Παιονίας.
Θά ἀκολουθήσει Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός.
Τό ἱερό λείψανο θά παραμείνει στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο ἕως καί τήν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως 28 Μαΐου, ὁπότε καί θά ἀναχωρήσει μετά τόν Ἑσπερινό.
Κατά τήν παραμονή του στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο, τό χαριτόβρυτο ἅγιο λείψανο θά ἐκτίθεται πρός προσκύνηση ὑπό τῶν πιστῶν, γιά τόν ἁγιασμό, τήν ἐνδυνάμωση καί τήν ἴασή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου