Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Τα γράμματα δεν σώζουν,ἀλλά οὔτε και ἡ ἀμορφωσιά κολάζει

Κάποια ἀγράμματη ἀλλὰ εὐσεβὴς γιαγιά, πῆγε μία μέρα στὴν Ἐκκλησία καὶ ἄκουσε τὸν Ἱεροκήρυκα νὰ λέει:
- Αὐτὸς ποὺ δὲν διαβάζει τὴν Ἁγία Γραφή, δὲν θὰ σωθεῖ!
Ἡ γιαγιὰ μόλις ἄκουσε τὸν λόγο αὐτὸ χλώμιασε, ἀπογοητεύτηκε καὶ γυρίζοντας σπίτι, λέει στὴν κόρη της:
- Παιδί μου θὰ κολαστῶ, διότι δὲν διαβάζω τὴν Ἁγία Γραφή!
Ἡ κόρη της προσπάθησε νὰ τὴν καθησυχάσει, ἀλλὰ ματαίως.

Μία μέρα, ἀποφάσισε ἡ γιαγιὰ νὰ πάει σὲ ἕναν φωτισμένο Γέροντα, γιὰ νὰ τὴν βοηθήσει.
Ἡ γιαγιὰ μόλις τὸν εἶδε, τοῦ λέει:
- Πάτερ μου, δὲν θὰ σωθῶ, διότι δὲν διαβάζω τὴν Ἁγία Γραφή, διότι εἶμαι ἀγράμματη!
Ὁ Γέροντας ὅμως τὴν καθησύχασε καὶ τῆς εἶπε:
- Καὶ πῶς σώθηκαν τόσοι καὶ τόσοι ἀγράμματοι ἄνθρωποι, γιαγιά;
Μάλιστα ἔχουμε καὶ Ἁγίους, ποὺ ἦταν τελείως ἀγράμματοι! Αὐτοὶ πῶς σώθηκαν;
Τὰ γράμματα δὲν σώζουν,ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ ἀμορφωσιὰ κολάζει.

Λοιπὸν γιαγιά, θὰ κάνεις τὸ ἐξῆς: Θὰ παίρνεις τὸ Εὐαγγέλιο, θὰ τὸ ἀνοίγεις στὴν πρώτη σελίδα, θὰ βάζεις τὴν παλάμη σου πάνω στὸ Εὐαγγέλιο καὶ μετὰ θὰ πηγαίνεις στὸ εἰκονοστάσι καὶ θὰ λὲς τὴν ἐξῆς προσευχή: Χριστέ μου, αὐτὰ ποὺ γράφεις στὸ Εὐαγγέλιο, βάλτα μέσα στὴν καρδιά μου.
Τὴν ἄλλη μέρα θὰ βάζεις τὴν παλάμη σου στὴν δεύτερη σελίδα κ.ο.κ. Ἡ γιαγιὰ ἐφάρμοσε κατὰ γράμμα τὰ λόγια τοῦ Γέροντα γιὰ ἀρκετοὺς μῆνες.
Μία μέρα στὸ σπίτι παίζανε τὰ ἐγγονάκια της καὶ ἄρχισαν νὰ μιλᾶνε ἄσχημα καὶ νὰ κατακρίνουν.
Ἡ γιαγιὰ τὸ ἄκουσε καὶ τὰ παρατήρησε, λέγοντάς τα:
- Παιδιά μου, μὴν κρίνετε γιὰ νὰ μὴν κριθεῖτε!
Κόκκαλο ἡ κόρη της!
- Μάνα, αὐτὸ ποῦ εἶπες, ἀπὸ ποῦ τὸ ἄκουσες καὶ τὸ εἶπες; Αὐτὸ τὸ λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἐσὺ δὲν ξέρεις γράμματα, ποιός σοῦ τὸ εἶπε;
- Παιδί μου, δὲν τὸ ἄκουσα ἀπὸ κάπου, ἀλλὰ βγῆκε μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου!

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ἐκείνη, ἄρχισε ἡ γιαγιὰ νὰ ἀναπαράγει λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει! Ἡ γιαγιὰ ἐπειδὴ ἔκανε ὑπακοὴ στὸν Γέροντα μὲ πίστη καὶ ἁπλότητα ἄρχισε ὁ Χριστὸς νὰ ἐμφυτεύει τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου στὴν καρδιά της!
Αὐτὸ ποὺ θὰ μᾶς σώσει ἀδελφοὶ εἶναι ἡ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ ὄχι ἡ μόρφωσή μας. Ἐξάλλου ὁ Χριστός, ἐπέλεξε ἀγράμματους ἀνθρώπους γιὰ Μαθητές Του, γιὰ νὰ δείξει, ὅτι μπορεῖ νὰ σὲ κάνει πάνσοφο, ἀκόμα καὶ ἂν εἶσαι ἀγράμματος, ἀρκεῖ νὰ ἔχει κανεὶς πίστη καὶ ταπείνωση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου