Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020

Σάν σήμερα πρίν ἀπό 60 χρόνια...(21/8.11.1960)

 (στή μνήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου κυροῦ Ἀρτεμίου, Μητροπολίτου Ράσκας καί Πριζρένης, Κοσσυφοπεδίου καί Μετοχίων ἐν ἐξορίᾳ)

Σάν σήμερα, πρίν ἀπό 60 χρόνια, ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς περίμενε μπροστά στήν Ὡραία Πύλη τοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στό Τσέλιε. Κι ἐνῶ ἐψάλλετο τό «Ἀγκάλας πατρικάς διανοῖξαι μοι σπεῦσον», μέ λαχτάρα, συγκίνηση καί συγκλονισμό ὁ νεαρός τότε Ἀρτέμιος γονάτισε μπροστά στά πόδια τοῦ Ἁγίου καί δέχθηκε ἀπό τά τίμια χέρια του τό ἀγγελικό Σχῆμα. Οἱ  Ἄγγελοι μέ χαρά ἄνοιξαν τίς πύλες τοῦ οὐρανοῦ καί ἀνέβασαν τίς μοναχικές ὁμολογίες τοῦ νεαροῦ τότε Ἀρτεμίου ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ νέος μοναχός  ἔζησε μέσα στήν ἀγάπη καί τήν θαλπωρή τοῦ ἁγίου Γέροντός του, Ἰουστίνου...

Μετά ἀπό 60 χρόνια οἱ Ἄγγελοι ἄνοιξαν καί πάλι τίς πύλες τοῦ οὐρανοῦ καί ἀνέβασαν τήν ψυχή τοῦ –γέροντος πλέον– Ἀρτεμίου εἰς τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος γέννησε πνευματικά τόν ἅγιο Ἀρτέμιο καί ὁ ἅγιος Ἀρτέμιος γέννησε πνευματικά τόν ἅγιο Χαρίτωνα, τόν Νεομάρτυρα καί Ὁμολογητή.

Ἐμεῖς νοερῶς γονατίζουμε σήμερα μπροστά στό σκήνωμα τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου, τόν ὁποῖο ὁ Θεός χαρίτωσε μέ ὑπομονή, πραότητα, ἀνεξικακία, ἱλαρότητα καί διάκριση.

Σεβαστέ Γέροντα καί νέε Ἅγιε τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διώχθηκες, συκοφαντήθηκες, καθαιρέθηκες, ἀφορίστηκες ἀπό τούς ἀδελφούς σου («Οὐδέν δέδοικα ὡς τούς Ἐπισκόπους, πλήν ὀλίγων» - ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος). Ὅλη ἡ ζωή σου ἦταν γεμάτη μέ τά στίγματα τοῦ μαρτυρίου, ἕνεκεν ἀγάπης καί δικαιοσύνης. Τά παιδιά σου –οἱ μοναχοί καί οἱ μοναχές καί πλῆθος λαοῦ– παρέμειναν κοντά σου, αὐτοεξόριστοι κι αὐτοί, «ἐξήνθησαν» στίς ἐρήμους κι ἔδωσαν ζωή στίς ἄνυδρες καί ἀγεώργητες ψυχές ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι γνώρισαν τήν μορφή σου.

Δέν ἔχουμε τί νά σοῦ προσφέρουμε, τίμιε Πατέρα. Προσκυνοῦμε τά παθήματά σου, ἀφήνοντας μέσα στίς παλάμες σου ἕνα δάκρυ κι ἕνα λουλούδι παρμένο ἀπό τίς ἀρετές σου. Καταφιλοῦμε τό τίμιο λείψανό σου κι ἐλπίζουμε ὅτι, ὅπως ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, κάποια μέρα θά ἐπιστρέψεις στόν θρόνο τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Ράσκας καί Πριζρένης, Κοσσυφοπεδίου καί Μετοχίων. Ἐκεῖ θά συναντήσεις τόν χαριτωμένο ἅγιο Χαρίτωνα, τό πνευματικό σου παιδί, πού εἶναι ἕτοιμο νά σέ προϋπαντήσει μέσα στήν δόξα τοῦ Θεοῦ.


Σύσσωμη ἡ ἱερά ἡμῶν ἀδελφότης βρίσκεται νοερῶς πρό τοῦ ἁγίου σου λειψάνου, ἀσπαζόμενη εὐλαβῶς τήν τιμία χείρα σου. Καί ταπεινά ἐκζητοῦμε τήν εὐχή σου, ἐλπίζοντας στίς πρεσβεῖες σου πρός τόν πανοικτίρμονα Θεόν.

Ὁ Καθηγούμενος

τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου

Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος

καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί 

Ὁ τάφος  τοῦ  ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Ἅγιε Ἱεράρχα καί Ὁμολογητά Ἀρτέμιε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου